Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2011

Μαθήματα γραμματικής.

Αγαπητά μου παιδιά, σήμερα θα κλ(ε)ίνουμε την Σύμβαση με την ΕΥΔΑΠ Νήσων!

Ενικός Αριθμός

Η Σύμβαση με την ΕΥΔΑΠ Νήσων
Της Σύμβασης με την ΕΥΔΑΠ Νήσων
Την Σύμβαση με την ΕΥΔΑΠ Νήσων
ΟΧΙ Σύμβαση με την ΕΥΔΑΠ Νήσων

Δεν υπάρχουν σχόλια: